Velkomen til nettportal for barnehagane i Time kommune!


Ny søknad
For å leggja inn ny søknad velg Søk barnehage her i menyen ovanfor.
Dersom du er folkeregistrert i Time kommune er det viktig at du logger deg inn før du søkjer om barnehageplass. Dette for å kontrollera at opplysningane som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunna leggja til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).
Innlogging skjer ved bruk av ID-porten.
Det er mogleg å søkja utan å vera innlogga dersom du ikkje har norsk fødselsnummer, eventuelt dersom du per i dag ikkje er folkeregistrert i Time kommune. Vel då Søk barnehage her i menyen over og start registrering. Dersom du søker utan å vera innlogga, må du logga inn etter søknaden er sendt å for å lagra dine kontaktopplysningar.


Endre søknad
For å endra søknaden må du vere innlogga.

NB! Det er ikkje mogleg å endra søknaden i perioden frå 1. mars til 31. mars.

Tilbod om plass
For å svara på tilbod om plass må du vere innlogga.

Endre / seie opp eksisterande plass
For å endra eller seia opp ein eksisterande plass må du vera innlogga.