Om webstedet

Innhold

 • Bruke webstedet
  • Finn på nettstedet
  • Laste ned filer
  • Endre tekststørrelsen 
 • Teknisk informasjon
 • Juridisk informasjon

Bruke webstedet

Denne internettløsningen er beregnet for prosesser rundt søknad om barnehageplass. Løsningen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative) som er utarbeidet av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er benyttet for at kommunens nettsted skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet er derfor kjørbart uten tilleggskomponenter. Man kan enkelt forstørre innholdet på siden ved hjelp av nettleserens standardfunksjoner. Navigasjon, struktur og utforming håndteres likt på alle sider.

Man trenger ingen konto for å søke barnehageplass, men brukeren må være innlogget for å kunne se personlig informasjon og følge videre saksbehandling av sin barnehagesøknad på internett. Alle søkere vil, kort tid etter at søknaden er registrert og bekreftet, får tilsendt brukernavn og passord til den postadressen som er registrert hos kommunen. Dette gjelder ikke for kommuner som har tatt i bruk ID-porten/MinID.

Når du skal fylle ut en barnehagesøknad kan du starte med å se på detaljer om de ulike barnehagene i kommunen og fylle din "handlekurv" med barnehager du kunne tenke deg å søke. Dette gjør du under menyen Barnehage. Disse plukker du helt fritt, uavhengig av profil og tilknytning til område. De barnehagene du har funnet interessante og lagt til, kan du hente frem igjen når du senere skal fylle ut din søknad.

Finn på nettstedet

For å få en oversikt over kommunens barnehagetilbud benyttes menyen Barnehage. Her presenteres alle kommunens barnehager. Det er mulig å benytte feltet for Søk i Navn/Profil eller begrense søket etter område for lettere å skaffe seg oversikt over tilbudet.

Nettstedet er bygd opp med ulike hjelpetekster. Noen av disse finnes som utdypende tekster rett under overskriftene. Andre finnes i hjelpebobler i høyre marg.

For å forflytte deg på nettstedet kan du trykke på menyene eller benytte knappen som heter Neste.

Laste ned filer

Nedenfor vises hvilke filformat som finnes på nettstedet og hvilke program du kan laste ned gratis for å kunne ta del i informasjonen.

Endre tekststørrelsen

Ved hjelp av din nettlesers innebygde funksjoner kan du endre størrelse på teksten. I de fleste moderne nettlesere gjør du dette ved å holde nede CTRL samtidig som du snurrer på musehjulet. Du kan også endre tekststørrelsen i nettleserens menyer.

Teknisk informasjon

Webapplikasjonen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative), og er tatt frem av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er tatt frem for at kommunenes websystem skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet skal være kjørbart uten behov for tilleggskomponenter samtidig som det settes krav til innhold og layout. Det innebærer at XHTML 1.0 Strict benyttes for å strukturere innholdet og at stilark (CSS, Cascading Style Sheets) benyttes for å styre hvordan innholdet presentres.

Nettlesere

Webapplikasjonen gjør seg aller best i en moderne nettleser som harr støtte for den ovenfor nevnte standarden. Eldre versjoner av nettlesere som ikke har støtte for slike standarder viser samme innhold, men uten formgivning. For mer informasjon om ulike nettlesere, se respektive nettleseres nettsted.

Skript

Denne nettsiden benytter JavaScript enkelte steder i forbindelse med valg av dato og for å åpne visse typer lenker i nye vinduer. Ingen av disse funksjonene er kritiske for at nettsiden skal fungere.

Her finn du informasjon som Time kommune er pålagt å informera om når ein nyttar Time kommune sine elektroniske tenester.

Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne

E-postadresse: postmottak@time.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset

Organisasjonsnr: 859 223 672

På dette nettstedet benyttes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens pc og som er mulig å benytte for å følge hva brukeren gjør på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

 1. En permanentkapsel blir liggende igjen på besøkerens datamaskin i en bestemt tidsperiode.
 2. En sesjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens brukeren er inne på nettstedet. Denne kapselen forsvinner når du lukker nettleseren.

Dette nettstedet benytter kun sesjonskapsler. Dette benyttes for å håndtere informasjon som du legger igjen når du benytter nettstedets e-tjenester.

Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du stenge av dette i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Sesjonskapsler må aksepteres for at nettstedets e-tjenester skal fungere. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang nettleseren forsøker å lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede kapsler slettes. Les mer om dette på nettleserens egen hjelpside.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi for samfunnet og for den enkelte. Du kan lese mer om Cookies på deres nettsted: www.teknologiradet.no

Kommunen er ansvarleg for handsaming av personopplysningar på denne nettstaden. Informasjon om korleis du kontaktar oss finn du nederst på sida.

Kommunen behandler dine personopplysningar:

 • for å kunna identifisera deg
 • for å administrera dine personopplysningar og vedlikehalda relaterte tenester som lister over søkjarar og tilhøyrande funksjonar.

Denne personvernerklæringa redegjør for korleis personvernet vert ivareteke i samband med data som vert samla inn av kommunen gjennom denne webstaden.

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmelsar i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Som brukar av nettstaden samtykkjer du til lagring av dei innsamla data om deg. Samtykket vert gitt som godkjenning av våre retningslinjer for personvern og som samtykkje for handsaminga av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Hvis du ønskjer meir informasjon om korleis personopplysningar du gjer til kommunen ved dette webstedet vert behandla, eller du ikkje samtykkjer i at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du henvenda deg til den kommunale einheit som skal ha opplysningane, og som skal behandla saka.


Behandlingsansvarleg og databehandler
Kommunen eig informasjonen som samlas inn, og er behandlingsansvarleg jf personopplysningslova § 2 nr 4-5. Det er den enkelte kommunalsjef som er behandlingsansvarleg, men det daglege ansvaret ligg til den enkelte kommunale einheits administrative leiing.

IST AS er databehandler av personopplysningar innsamla gjennom denne nettstaden. Eigarforholdet vert regulert av ein eigen databehandleravtale som sikrar konfidensialitet og integritet gjennom sikkerheitsløysningar og rutinar for sletting av informasjon ved overføring til kommunen.


Formål med innsamling av personopplysningar
Dei innsamla opplysningane gjer kommunen i stand til å utføra si saksbehandling knytta til din henvendelse. Dei innsamla opplysningane om deg vert registrert og behandla på same måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.


Sensitive personopplysninger
Du må ikkje leggja inn sensitive personopplysningar i skjermdialogene. Sensitive personopplysningar kan for eksempel væra opplysningar knytta til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysningar og/eller medlemskap i foreiningar (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikke leggja ved vedlegg som inneheld slik informasjon. Om du må avgje slik informasjon i samband med henvendelsen, må denne ettersendast pr post. Informasjon om dette gjes i skjermdialogane.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysningar
Personopplysningar i samband med ein spesifikk sak er bare tilgjengeleg for:
 • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saka
 • tesette i kommunen som er involvert i saka (uten direkte adgang til behandlingssystema)
 • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheiter dukkar opp i behandlingssystema

Dersom kommunen har behov for å henvisa saka til eit anna forvaltningsorgan, vil den personen det gjeld bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningar.


Informasjonssystemer og teknologianvendelse
Alle opplysninger som vert overført mellom di datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over ei sikra linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningslova § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).


Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysningar
Hvis du ønskjer innsyn i dei opplysningane som kommunen har lagra om deg, kan du henvenda deg til den kommunale einhet som behandlar den saken som opplysningene er avgitt i samband med. Du kan be om at opplysningar vert endra, retta eller sletta.